ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ TOTAL-MAKEOVER.GR

H ρινοπλαστική αλλάζει την αντίληψη των άλλων για εσάς

Οι συμμετέχοντες σε μια διαδικτυακή έρευνα που είδαν εικόνες ασθενών πριν και μετά τη ρινοπλαστική, χαρακτήρισαν τους ασθενείς μετά από την χειρουργική επέμβαση ως πιο ελκυστικούς, επιτυχημένους και συνολικά πιο υγιείς, σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό JAMA Facial Plastic Surgery.

Η ρινοπλαστική είναι μια από τις πιο κοινές διαδικασίες πλαστικής χειρουργικής του προσώπου που γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά λίγες μελέτες έχουν εξετάσει τις επιπτώσεις της ρινοπλαστικής στις κοινωνικές αντιλήψεις.

Σε μελέτη ερευνητών του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, της Βαλτιμόρης, 473 άτομα συμμετείχαν σε έρευνα που περιελάμβανε εικόνες 13 μοναδικών ασθενών πριν και μετά τη χειρουργική επέμβαση. Δεν χρησιμοποιήθηκαν περισσότερες από μία φωτογραφίες του ίδιου ασθενούς.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι ασθενείς μετά από τη ρινοπλαστική είχαν υψηλότερες μέσες βαθμολογίες ελκυστικότητας, υψηλότερες μέσες τιμές επιτυχίας και υψηλότερες μέσες εκτιμημένες βαθμολογίες υγείας, σύμφωνα με τη μελέτη.

Φυσικά, το δείγμα των εικόνων που χρησιμοποιήθηκε δεν αντικατοπτρίζουν το σύνολο των χειρουργικών αποτελεσμάτων της ρινοπλαστικής επειδή οι φωτογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν απεικόνιζαν μόνο ιδανικά αποτελέσματα ρινοπλαστικής. Η μελέτη επίσης δεν εξέτασε την αντίληψη των ίδιων των ανθρώπων για τη ρινοπλαστική στην οποία είχαν υποβληθεί.

«Αυτά τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι οι ασθενείς βιώνουν βελτίωση στις κοινωνικές τους συναναστροφές, κάτι που πηγάζει από το θετικό αποτέλεσμα της ρινοπλαστικής βάσει της αντίληψης των παρατηρητών».