ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ TOTAL-MAKEOVER.GR

Ανισομαστία: Οι 3 τύποι ασυμμετρίας και οι προτεινόμενες θεραπείες

Με τον όρο ανισομαστία χαρακτηρίζουμε την ασυμμετρία στο μέγεθος, στο σχήμα, στην θέση των 2 μαστών ή ακόμα και της θηλής.

Η ανισομαστία μπορεί να είναι ανεπαίσθητη ή να παρουσιάζει σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους μαστούς. Η ανισομαστία μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ψυχολογία της γυναίκας, προκαλώντας της χαμηλήαυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση ή ακόμα και κατάθλιψη.

Μπορεί να είναι συγγενής (εκ γενετής) ή να οφείλεται σε διάφορες παθήσεις ή χειρουργικές επεμβάσεις, όπως αφαίρεση όγκων στο στήθος. Η τεχνική που επιλέγουμε κάθε φορά είναι διαφορετική και μπορεί να περιλαμβάνει τοποθέτηση πρόθεσης στον ένα μαστό σε συνδυασμό με μαστοπηξία ή σμίκρυνση στον άλλο, ενώ άλλες φορές είναι αναγκαία η τοποθέτηση προθέσεων διαφορετικού όγκου και στους δύο μαστούς. Τέλος, μερικές φορές απαιτείται παρέμβαση και στους ίδιους τους μαστικούς αδένες, για να δοθεί το κατάλληλο σχήμα. Η επέμβαση λοιπόν μπορεί να περιλαμβάνει ποικίλους συνδυασμούς ανόρθωσης, σμίκρυνσης και αύξησης των μαστών, με ή χωρίς τροποποίηση των μαστικών αδένων.

Υπάρχουν 3 διαφορετικοί τύποι ασυμμετρίας

Αναπτυξιακή ασυμμετρία/Ανισομαστία

Η αναπτυξιακή ασυμμετρία είναι το πιο κοινό είδος ανισομαστίας. Κατά την αναπτυξιακή ασυμμετρία, οι μαστοί έχουν κανονικό σχήμα, αλλά παρουσιάζουν διαφορά στο μέγεθος. Ένα ακόμα κοινό είδος ανισομαστίας που περιλαμβάνεται σε αυτή την κατηγορία, είναι όταν ο ένας μαστός είναι μικρός και έχει κωνικό σχήμα και ο άλλος είναι μεγαλύτερος σε μέγεθος, χωρίς κωνικό σχήμα και με πτωτική τάση.

Σωληνωτός Μαστός

Ο σωληνωτός μαστός αποτελεί μια ανωμαλία η οποία αφορά στο σχήμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο μαστός έχει ένα σωληνοειδές σχήμα, το παρέγχυμα του εγκλωβίζεται και περιορίζεται πίσω από τη θηλή και συνήθως έχει πολύ μικρό μέγεθος, με πτωτική τάση και δυσανάλογα μεγάλη θηλή.

Σύνδρομο Poland

Το συγκεκριμένο σύνδρομο αποτελεί μια εκ γενετής ανατομική ανωμαλία. Προκύπτει στην περίπτωση που εντοπίζεται απουσία των υποκείμενων μυών και σε ορισμένες περιπτώσεις, των πλευρών. Το σύνδρομο αυτό προκαλεί μειωμένη ανάπτυξη του θώρακακαι του άνω άκρου.

Προτεινόμενες Θεραπείες

Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου αντιμετώπισης της ανισομαστίας, θα εξαρτηθεί από τους εξής παράγοντες:

  • Το μέγεθος των μαστών
  • Το σχήμα των μαστών
  • Την επιθυμία να διορθωθεί ο ένας ή και οι δύο μαστοί

Στην περίπτωση που το πρόβλημα της ανισομαστίας εντοπίζεται μόνο στο μέγεθος, τότε υπάρχουν οι εξής 3 επιλογές:

  • Η 1η επιλογή είναι να μεγαλώσει ο μικρότερος μαστός με την προσθήκη ενός ειδικού ενθέματος σιλικόνης ή με την μεταφορά λίπους στο σημείο. Η επέμβαση της αυξητικής μαστών αποτελεί μια άριστη επιλογή για την διόρθωση της ασυμμετρίας, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει πτωτική τάση των μαστών και αφήνει ελάχιστες ουλές.
  • Η 2η επιλογή είναι να μικρύνει ο μεγαλύτερος μαστός με μια επέμβαση μειωτικής στήθους. Η συγκεκριμένη επέμβαση θα αφήσει ορισμένες ουλές στο στήθος, αλλά συνήθως προσφέρει μια καλύτερη μακροχρόνια λύση, σε σύγκριση με την απόκτηση ενθεμάτων στήθους.
  • Η 3η επιλογή είναι να εφαρμοστεί και στους 2 μαστούς η ίδια τεχνική επέμβασης, είτε πρόκειται για αυξητική στήθους, είτε για μειωτική, αλλά σε διαφορετικό ποσοστό στον κάθε μαστό, ώστε να επέλθει η συμμετρία μεταξύ τους.

Μετά την επέμβαση

  1. Η νοσηλεία είναι ημερήσια ενώ μερικές φορές χρειάζεται παραμονή στην κλινική για ένα βράδυ.
  2. Η επάνοδος στις συνήθεις δραστηριότητες γίνεται σε 5-10 μέρες.
  3. Η άθληση και η έντονη δραστηριότητα επιτρέπεται μετά από 3- 4 εβδομάδες.