ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ TOTAL-MAKEOVER.GR

Ανόρθωση στήθους: Τι είναι οι βαθμοί πτώσης

Η ανόρθωση στήθους – ανόρθωση μαστών (μαστοπηξία) αποσκοπεί στην αποκατάσταση του σχήματος, του όγκου και της ελαστικότητας των μαστών χωρίς την αύξηση ή μείωση του μεγέθους τους.

Η κύρια ένδειξη της επέμβασης ανόρθωσης στήθους είναι η πτώση των μαστών χωρίς υπερτροφία αυτών. Σημαντικός παράγοντας είναι το μέγεθος του στήθους και οι διαστάσεις του θώρακα της κάθε γυναίκας.

Η πτώση του στήθους ταξινομείται με βάση τη θέση του συμπλέγματος θηλής-θηλαίας άλω και την υπομάστιο πτυχή αυτή δηλαδή που είναι κάτω από τον μαστό. Εάν το σύμπλεγμα είναι στα όρια και πάνω τότε μπορεί να έχουμε ήπια πτώση ή ψευδο-πτώση του στήθους (Βαθμός Ι). Εάν η θηλή είναι κάτω από την πτυχή τότε είναι 3ου-4ου-5ου βαθμού.

  1. Βαθμός Ι: Ψευδοπτώση, ελαφρά πτώση μαστών, οι θηλές παραμένουν πάνω από την υπομάστια πτυχή
  2. Βαθμός ΙΙ: Μικρή πτώση μαστών, οι θηλές παραμένουν στο ύψος της υπομάστιας πτυχής
  3. Βαθμός ΙΙΙ: Μέτρια πτώση μαστών, θηλές κάτω από την υπομάστια πτυχή, αλλά ορατές
  4. Βαθμός IV: Σοβαρή πτώση μαστών, θηλές μόλις ορατές
  5. Βαθμός V: Βαριά πτώση μαστών, θηλές κρυμμένες πίσω από τον κάτω πόλο των μαστών

Αντιμετώπιση του προβλήματος

Ανάλογα με τον βαθμό της πτώσης του στήθους αλλά και του μεγέθους των μαστών υπάρχουν μέθοδοι στην πλαστική χειρουργική που μπορούν να ανορθώσουν ένα πεσμένο στήθος.

  • Πτώση μαστών βαθμού Ι: στην περίπτωση μικρών μαστών η πτώση αντιμετωπίζεται με την τοποθέτηση μικρών ενθεμάτων σιλικόνης
  • Πτώση μαστών βαθμού ΙΙ: σε μικρούς μαστούς τοποθετούνται ενθέματα σιλικόνης που οδηγούν στην ανόρθωση των μαστών. Σε μεγαλύτερους μαστούς αφαιρείται τμήμα δέρματος γύρω από την θηλαία άλω και ανυψώνεται η θέση της θηλής.
  • Πτώση μαστών βαθμού ΙΙΙ: στην περίπτωση αυτή αφαιρείται τμήμα δέρματος σε σχήμα V κάτω από την θηλαία άλω και ανυψώνεται η θηλή.
  • Πτώση μαστών βαθμού IV, V: απαιτεί την αφαίρεση αρκετού δέρματος και την καθήλωση της θηλής σε ανώτερη θέση, είναι πιο δύσκολη τεχνικά επέμβαση και απαιτεί τη δημιουργία κρημνού για την ασφαλή μεταφορά της θηλής σε ανώτερη θέση.