ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ TOTAL-MAKEOVER.GR

Αυτοί είναι οι λόγοι που μια ρινοπλαστική μπορεί να θεωρηθεί αποτυχημένη

Μπορεί να είναι μία από τις πιο συνηθισμένες χειρουργικές επεμβάσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι ρινοπλαστικές είναι πετυχημένες.

Είτε οφείλονται σε λάθος του χειρουργού, είτε σε κάποιο ατύχημα που επηρέασε την κατάσταση της μύτης, αυτά είναι τα 8 πιο συνηθισμένα προβλήματα που κάνουν μία ρινοπλαστική να χαρακτηριστεί αποτυχημένη.

Ατελής αφαίρεση της καμπούρας της μύτης

Όταν η διόρθωση γίνεται συντηρητικά με τη ράσπα, το λεγόμενο “να ξύσουμε λίγο το κοκαλάκι”, μπορεί να οδηγήσει σε υπολειπόμενη καμπούρα, ή σε πολύ φαρδιά ράχη της μύτης. Αυτό χαλάει το σχήμα πυραμίδας που πρέπει να έχει η μύτη και δημιουργεί μια δυσαρμονία στη ράχη σε σχέση με την κορυφή.

Φαρδιά και κρεμασμένη κορυφή μύτης

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν δεν γίνει επαρκής σμίκρυνση των άνω πλάγιων χόνδρων ή σωστή προσαρμογή του διαφράγματος και των πτερυγιακών χόνδρων, η κορυφή είναι δυσανάλογα μεγάλη σε σχέση με τη ράχη και δίνει την εικόνα “παραφουσκώματος” ή της γαμψής μύτης.

Δύο ορατές γραμμές στα πλαϊνά της μύτης

Όταν οι οστεοτομίες των ρινικών γίνουν πολύ ψηλά και δεν εξομαλυνθούν επαρκώς,  δημιουργείται ένα σκαλοπατάκι στον κατακόρυφο άξονα εκατέρωθεν την μύτης.

Ασυμμετρίες κορυφής-ράχης

Η μύτη κοιτώντας την από κάτω μπορεί να έχει κλίση προς τα αριστερά ή τα δεξιά, η οποία μπορεί να αφορά την κορυφή ή και τον οστέινο σκελετό. Οφείλεται σε ασύμμετρη εκτομή χόνδρων, ατελή κινητοποίηση των οστών ή σε ασυμμετρίες οι οποίες προϋπήρχαν και δε διορθώθηκαν επαρκώς.

Μύτη του πυγμάχου

Πρόκειται για την περίπτωση όπου υπάρχει κενό ανάμεσα στα ρινικά οστά στη μέση γραμμή. Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε σε ατελή σύγκλειση των ρινικών, μετατόπιση του γύψου ή σε υπερβολική αφαίρεση της καμπούρας. Το τελευταίο μπορεί να οδηγήσει μέχρι και σε εφιππιοειδή εικόνα της μύτης, δηλαδή η ράχη εμφανίζει μια κοίλωση προς τα μέσα που έχει τη μορφή σέλας αλόγου.

Παρασηκωμένη κορυφή

Ιδανικά πρέπει κοιτώντας τη μύτη από μπροστά, να μη μπορεί να δει την είσοδο των ρουθουνιών. Στην περίπτωση που το σήκωμα της κορυφής γίνει πάνω από τον επιτρεπτό άξονα, δημιουργείται μια δυσαρμονία στα ρουθούνια.

Δυσαρμονία ανατομικών στοιχείων

Για παράδειγμα, τα ρουθούνια μπορεί να είναι πολύ φαρδιά και να μην είναι σε αρμονία με το πλάτος της κορυφής ή της βάσης. Αυτό μπορεί να αφορά και την αναλογία ράχης-κορυφής, το πλάτος της βάσης με το πλάτος της κορυφής κτλ.

Δυσαρμονία μύτης με το πρόσωπο

Όταν η μύτη είναι πολύ μικρή, πολύ στενή, πολύ μεγάλη ή φαρδιά σε σχέση με το πρόσωπο, καταλήγει να τονίζεται περισσότερο ένα άλλο χαρακτηριστικό του προσώπου, το οποίο ενδεχομένως προηγουμένως δεν ήταν τόσο έντονο. Στο προφίλ, η ενδεχομένως να μην υπάρχει αρμονία των γωνιών της μύτης με το πηγούνι, τα χείλη και το μέτωπο.