ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ TOTAL-MAKEOVER.GR

Έρευνα: Οι ηλικιωμένοι με παχυσαρκία ζουν λιγότερα υγιή χρόνια

Μια ομάδα ερευνητών της Ιατρικής Σχολής του Duke-NUS διαπίστωσε ότι οι ηλικιωμένοι με παχυσαρκία πρέπει να περιμένουν λιγότερα χρόνια ζωής χωρίς περιορισμούς στη φυσική λειτουργία και τις καθημερινές δραστηριότητες σε σύγκριση με άτομα που έχουν κανονικό βάρος.

Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης δημοσιεύονται στο Διεθνές Περιοδικό της Παχυσαρκίας.

Η παχυσαρκία είναι όλο και πιο κοινή μεταξύ των ενηλίκων σε πολλές χώρες, ιδίως εκείνων με γήρανση του πληθυσμού. Ενώ κάποιες προηγούμενες μελέτες έχουν αναφέρει ότι οι γηραιότεροι ενήλικες με μεγαλύτερο δείκτη μάζας σώματος από το μέσο όρο πρέπει να αναμένουν ότι θα ζήσουν όσο και αυτοί που έχουν φυσιολογικό βάρος, αξίζει να διερευνηθεί κατά πόσον τα άτομα με παχυσαρκία θα ζήσουν την υπόλοιπη ζωή τους έχοντας την υγεία τους.

«Μεταξύ των ηλικιωμένων ενηλίκων, η φυσική λειτουργία των άνω και κάτω άκρων και η ικανότητα να εκτελούν καθημερινές δραστηριότητες είναι καθοριστικής σημασίας για την καθημερινότητά τους και, ως εκ τούτου, θεωρήθηκαν δείκτες υγείας. Στόχος ήταν να εξεταστεί αν ηλικιωμένοι ενήλικες με παχυσαρκία, έχουν τα ίδια ή λιγότερα χρόνια υγιούς ζωής, σε σχέση με όσους έχουν φυσιολογικό βάρος», δήλωσε ο Dr. Rahul Malhotra, Διευθυντής Ερευνών στο Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης Γήρανσης, στην Ιατρική Σχολή Duke-NUS και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης.

Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία από μια έρευνα σε 3.452 ενήλικες στη Σιγκαπούρη ηλικίας άνω των 60 ετών. Αξιολογήθηκαν η συσχέτιση μεταξύ του δείκτης μάζας σώματος (λιγότερο βάρος από το φυσιολογικό, φυσιολογικό βάρος, προ-παχυσαρκία, παχυσαρκία) και των χρόονων ζωής με και χωρίς περιορισμούς στη φυσική λειτουργία και σε καθημερινές δραστηριότητες. Ο περιορισμός στη φυσική λειτουργία ορίζεται ως δυσκολία στην ολοκλήρωση οποιωνδήποτε από εννέα εργασίες που αφορούν τα χέρια και τα πόδια, όπως περπάτημα 200-300 μέτρων, ανάβαση 10 σκαλιών χωρίς ξεκούραση ή άρση των χεριών πάνω από το κεφάλι. Ο περιορισμός στις καθημερινές δραστηριότητες αξιολογήθηκε με βάση τη δυσκολία που αντιμετώπιζε το άτομο στην πραγματοποίηση έξι βασικών δραστηριοτήτων, όπως το ντύσιμο ή το φαγητό, και επτά οργανικών δραστηριοτήτων, όπως οι δουλειές του σπιτιού, η διαχείριση των φαρμάκων ή μετακίνηση με τα μέσα μεταφοράς.

Η ομάδα διαπίστωσε ότι, στην ηλικία των 60 ετών, οι ενήλικες με παχυσαρκία θα ζούσαν περίπου 6 χρόνια ζωής παραπάνω με περιορισμό στη φυσική λειτουργία και περίπου 5 χρόνια λιγότερα χωρίς αυτόν τον περιορισμό, σε σύγκριση με αυτούς με φυσιολογικό βάρος. Αυτά τα στατιστικά παρατηρήθηκαν επίσης στην ηλικία των 70 και 80 ετών.