ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ TOTAL-MAKEOVER.GR

Γενειοπλαστική – ό,τι πρέπει να γνωρίζετε

Η γενειοπλαστική είναι μία επέμβαση που αποσκοπεί στη βελτίωση της εμφάνισης του πώγωνος (πηγουνιού). Πραγματοποιείται είτε αύξηση είτε ελάττωση του πηγουνιού, ανάλογα με το αν υπάρχει πρόβλημα υπερτροφίας ή υποπλασίας αυτού.

Σκοπός της γενειοπλαστικής είναι να δημιουργήσει ένα αρμονικό πρόσωπο με σωστές αναλογίες. Πολλές φορές συνδυάζεται με ρινοπλαστική (απλή ή μικτή) και τότε ο συνδυασμός των δύο αυτών επεμβάσεων ονομάζεται προφιλοπλαστική γιατί αναδιαμορφώνει πλήρως το προφίλ του προσώπου.

Σε ποιες περιπτώσεις συστήνεται

Η υπερτροφία της ρινός σε συνδυασμό με τη μικρογενεία αποτελούν την κύρια ένδειξη για την επέμβαση αυτή. Αν η ατροφία του πώγωνος δεν είναι σημαντική τότε είναι δυνατόν η ρινοπλαστική μόνη της να προσφέρει ισορροπία στο πρόσωπο. Αν όμως το πηγούνι απέχει άνω του ενός cm από τον κάθετο άξονα του προσώπου, τότε ενδείκνυται η αυξητική γενειοπλαστική. Επίσης αυξητική γενειοπλαστική γίνεται και για την αντιμετώπιση μικρού πηγουνιού στα πλαίσια της γήρανσης του προσώπου.

Δύο τεχνικές γενειοπλαστικής

Υπάρχουν δύο κύριες χειρουργικές τεχνικές για την αυξητική γενειοπλαστική.

  1. Η πρώτη περιλαμβάνει την οστεοτομή και οστεομετάθεση της κάτω γνάθου «δίκην συρταριού». Στην περίπτωση αυτή εκτέμνεται ένα σφηνοειδές οστικό τεμάχιο της κάτω γνάθου που αντιστοιχεί στην άκρη του πηγουνιού και καθηλώνεται λίγα χιλιοστά ή εκατοστά πιο μπροστά.
  2. Η δεύτερη τεχνική περιλαμβάνει την τοποθέτηση ενθέματος κυρίως σιλικόνης κατάλληλου μεγέθους και σχήματος που καθορίζεται προεγχειρητικά. Ως ένθεμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης οστεοχόνδρινο τμήμα της ρινός μετά από κατάλληλη επεξεργασία.

Και στις δύο χειρουργικές τεχνικές η προσπέλαση του γενείου γίνεται διαμέσου ενδοστοματικής τομής στα όρια των ούλων κάτω γνάθου και του βλεννογόνου κάτω χείλους. Οι επεμβάσεις αυτές λαμβάνουν χώρα κυρίως με τοπική μόνο αναισθησία και τοποθετείται πιεστική επίδεση για 2 ημέρες.

Η υπερτροφία της ρινός σε συνδυασμό με μακρογενεία αποτελεί τη συχνότερη ένδειξη για την επέμβαση αυτή. Με τη σμίκρυνση της κάτω γνάθου επαναφέρεται η συμμετρία και αρμονία του προσώπου με ή χωρίς συνδυασμό με ρινοπλαστική.

Χρησιμοποιείται η ενδοστοματική προσπέλαση της περιοχής του γενείου με τον τρόπο που περιγράφηκε στην αυξητική γενειοπλαστική. Επιτελείται οστεκτομή με τη χρήση οστεοτόμου για σμίκρυνση της κάτω γνάθου και ίσως χρειαστεί και οστεοσύνθεση. Το τραύμα συρράπτεται ενδοστοματικά και εφαρμόζεται πιεστική επίδεση.