ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ TOTAL-MAKEOVER.GR

H αλήθεια για τα parabens

Τι συνέβη και τα τελευταία χρόνια τα πρώην αγαπηµένα parabens στοχοποιήθηκαν σε τέτοιο βαθµό, ώστε η αποφυγή της χρήσης τους να αποτελεί αντικείµενο διαφήµισης και προσόν για ένα καλλυντικό;

Συχνά βλέπουµε τυπωµένο πάνω στη συσκευασία των καλλυντικών το µήνυµα «χωρίς parabens» και οι υποψιασµένοι πια και ενηµερωµένοι καταναλωτές προσέχουν ιδιαίτερα την περιεκτικότητα σε συντηρητικά καθώς και ποιο συντηρητικό επιλέγεται. Τα τελευταία χρόνια η χρήση φυσικών συντηρητικών τείνει να γίνει κυρίαρχη και τα χηµικά συντηρητικά χάνουν συνεχώς έδαφος.

Ιδιότητες των parabens

Η µέχρι σήµερα δηµοφιλής χρήση των parabens στα καλλυντικά προϊόντα σχετίζεται µε µια σειρά ιδιοτήτων που εµφανίζουν τα µόρια αυτά. Αυτές είναι:
• το ευρύ φάσµα δραστικότητάς τους έναντι µεγάλου αριθµού µικροοργανισµών
• η παγκόσµια νοµοθετική αποδοχή τους
• η µεγάλη βιο-αποικοδοµησιµότητά τους
• το χαµηλό τους κόστος

Επιπλέον, η άριστη χηµική τους σταθερότητα σε µεγάλο εύρος τιµών pH (δραστικά µεταξύ των τιµών 4,5-7,5) και στη µεταβολή της θερµοκρασίας είναι µια ιδιότητα που τους εξασφαλίζει να µη χάνουν σηµαντικό µέρος της αντιµικροβιακής τους δράσης ως αποτέλεσµα υδρόλυσης.

Η τοξικολογία των parabens

Στο πρόσφατο παρελθόν, η τοξικολογία των parabens αναθεωρήθηκε στην E.E. και τις Η.Π.Α. Σύµφωνα µε την αναθεώρηση αυτή, συνεχίστηκε µεν η χρήση τους στη συντήρηση των τροφίµων, αλλά επαναπροσδιορίστηκαν τα όρια για την ασφαλή τους χρήση (όριο στα τρόφιµα: 0,1%w/w για methyl- και propyl- paraben). Η καθηµερινή ηµερήσια δόση σε parabens στα τρόφιµα καθορίστηκε στα 1-16mg/kg για τα βρέφη και 4-6mg/kg για άτοµα άνω των δύο ετών.
Στα φαρµακευτικά προϊόντα η µέγιστη περιεκτικότητα σε parabens σπάνια περνά το 1%w/w. Στα καλλυντικά, σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή οδηγία 76/768/EEC, επιτρέπεται η συντήρηση των καλλυντικών προϊόντων µε MP, EP, PP και BP (είδη parabens) σε µέγιστη συνολική συγκέντρωση του χρησιµοποιούµενου συνδυασµού µέχρι και 0,8%w/w.

Τα parabens συντηρούν λίπη και έλαια, πρωτεΐνες, σαµπουάν και conditioners, προϊόντα προστασίας δέρµατος (καθαρισµού και ενυδάτωσης), αρώµατα, σαπούνια, make-up, αντηλιακά προϊόντα κ.ά.

Προϊόντα που περιέχουν parabens µπορούν να χρησιµοποιούνται για διάφορα µέρη του σώµατος, τόσο περιστασιακά όσο και σε καθηµερινή βάση. Στη δεύτερη µάλιστα περίπτωση, η συχνότητα και η διάρκεια της εφαρµογής (και κατά συνέπεια και η έκθεση του δέρµατος στα µόρια αυτά) µπορεί να είναι µεγάλες και διαρκείς.

Οι κίνδυνοι

Τίθεται λοιπόν το ερώτηµα αν και κατά πόσο τα parabens µπορούν να εισχωρήσουν στο δέρµα και ποιες συνέπειες µπορεί να έχει µια τέτοια διείσδυση.
Η ικανότητα των parabens να διαπερνούν την κεράτινη στοιβάδα του δέρµατος αυξάνει µε την αύξηση του λιπόφιλου χαρακτήρα του µορίου, συνεπώς αυξάνει µε την αύξηση του µήκους της πλευρικής αλυσίδας. Ωστόσο, και ο ίδιος ο µεταβολισµός του δέρµατος µπορεί να συνεισφέρει θετικά σε µια παθητική διάχυση των parabens σε αυτό.

Ο βαθµός διείσδυσης των parabens στο δέρµα επηρεάζεται σηµαντικά και από άλλες ουσίες που χρησιµοποιούνται στα καλλυντικά αλλά και από τον τρόπο παρασκευής του προϊόντος.

Δοκιµές που πραγµατοποιήθηκαν σε ζώα δείχνουν ότι σε γενικές γραµµές τα parabens εισέρχονται και εξέρχονται από τις µεταβολικές πορείες ταχύτατα. Σε αυτές τις εργασίες δηµοσιεύεται ότι το µεγαλύτερο µέρος αποβάλλεται από τα ούρα, κυρίως ως p-υδροξυ-βενζοϊκό οξύ, µετά από 72 περίπου ώρες από την έκθεση.

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι ρυθµοί του µεταβολισµού και της απόσπασης των parabens σε ένα ζωντανό οργανισµό εξαρτώνται τόσο από τη δόση και τη βιοχηµική πορεία όσο προφανώς και από το είδος του εξεταζόµενου οργανισµού.

Υποπτά για καρκίνους και στειρότητα

Τα τελευταία χρόνια πληθαίνουν οι µελέτες σχετικά µε τον οιστρογονικό χαρακτήρα των parabens, µε σκοπό να διερευνηθεί αν και κατά πόσο οι ουσίες αυτές επηρεάζουν το ενδοκρινολογικό και το αναπαραγωγικό σύστηµα ζωντανών οργανισµών. Η έκθεση θηλαστικών σε butyl-parabens επηρέασε δυσµενώς την έκκριση τεστοστερόνης και τη λειτουργία του ανδρικού αναπαραγωγικού συστήµατος, ενώ ανάλογες µεταγενέστερες έρευνες «ενοχοποιούν» και τα propyl-parabens για τον ίδιο λόγο. Τα parabens εκδηλώνουν παρόµοιες ιδιότητες και ανάλογη δράση µε εκείνες των οιστρογόνων και προκαλούν αυξηµένη έκφραση των γονιδίων για τους υποδοχείς της προγεστερόνης.
Η οιστραδιόλη (3,17β-οιστραδιόλη) είναι η πραγµατική ορµόνη του θηλυκού φύλου. Αξίζει να σηµειωθεί η ύπαρξη ενός φαινολικού υδροξυλίου στο µόριό της, ανάλογο µε εκείνο των parabens. Τα οιστρογόνα είναι ένας σηµαντικός παράγοντας στον οποίο αποδίδεται η πρόκληση ανάπτυξης και αύξησης της µάζας των καρκινικών κυττάρων του µαστού.

Τα οιστρογόνα που επηρεάζουν είναι τα ενδογενή, αυτά δηλαδή που παράγονται από τον ίδιο τον οργανισµό. Παράλληλα όµως υπάρχουν και σοβαρές ανησυχίες σχετικά µε τη συνεχή αύξηση έκθεσης των ανθρώπων στα εξωγενή οιστρογόνα.
Τα εξωγενή οιστρογόνα είναι ορµόνες ή ουσίες που έχουν δράση οιστρογόνων αλλά δεν παράγονται από τον ανθρώπινο οργανισµό. Λαµβάνονται είτε µέσω της τροφής και των λαµβανόµενων φαρµάκων ή λόγω χρήσης προϊόντων περιποίησης που περιέχουν parabens.

Η δηµοσίευση µελέτης του πανεπιστηµίου του Reading, η οποία αναφέρει την ύπαρξη συγκεντρώσεων parabens σε νεοπλάσµατα (όγκους) ανθρώπινου στήθους, τις οποίες µάλιστα συνδέει µε έναν ασθενή οιστρογονικό χαρακτήρα των ουσιών αυτών, προκάλεσε µεγάλη ανησυχία στο ευρύ κοινό.
Δεδοµένου ότι όλες οι δοκιµές πραγµατοποιήθηκαν σε πειραµατόζωα και οι δόσεις που χρησιµοποιήθηκαν ήταν συνεχώς αυξανόµενες ώστε να προσεγγίσουν τις ανθρώπινες δόσεις, δεν εξάγεται ένα ασφαλές συµπέρασµα για την ασφάλεια της χρήσης τους.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.