ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ TOTAL-MAKEOVER.GR

Η καθοριστική σημασία της σχέσης σας με τον πλαστικό χειρουργό

Μελέτη του περιοδικού Plastic and Reconstructive Surgery®, του επίσημου περιοδικού της Αμερικανικής Εταιρείας Πλαστικών Χειρουργών (ASPS), αποκαλύπτει ότι το παν είναι η σχέση που έχετε με το γιατρό σας και το πόσο ενδιαφέρον αυτός δείχνει.

Ερευνητές εξέτασαν τις απαντήσεις σε ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης ασθενών που διανεμήθηκε σε ασθενείς από περίπου 700 πλαστικούς χειρουργούς των ΗΠΑ. Η μελέτη περιελάμβανε απαντήσεις από σχεδόν 37.000 ασθενείς.

Η μελέτη επικεντρώθηκε σε δύο ερωτηματολόγια σχετικά με:

  1. το πόσο πιθανό θα ήταν οι ασθενείς να συστήσουν τον πλαστικό χειρούργο σε κάποιον άλλο (δείκτης που υποδεικνύει την ικανοποίησή τους) και
  2. την αξιολόγηση και επιτυχία της ίδιας της ιατρικής πρακτικής.

Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι πολλοί παράγοντες που σχετίζονται με την ίδια την πρακτική δεν είχαν σημαντικό αντίκτυπο στην πιθανότητα σύστασης του χειρουργού ή της πρακτικής.

Αντίθετα, τα στοιχεία που αφορούσαν τον πλαστικό χειρουργό συνδέονται στενά με την πιθανότητα σύστασης του χειρουργού και της πρακτικής. Τα ισχυρότερα στοιχεία ήταν το επίπεδο εμπιστοσύνης του ασθενούς στο χειρουργό και το ενδιαφέρον του χειρουργού για τις ερωτήσεις και τις ανησυχίες του ασθενούς. Άλλοι σημαντικοί παράγοντες περιλάμβαναν τις επεξηγήσεις του χειρουργού για το πρόβλημα ή την κατάσταση και τις προσπάθειες ο ασθενής να νιώσει ότι είναι μέρος κάθε απόφασης που λαμβάνεται.

Η ποιότητα και ο χρόνος που περνάει ο ασθενής με τον γιατρό ή άλλο πάροχο υγειονομικής περίθαλψης έχει σημαντικό αντίκτυπο στις βαθμολογίες ικανοποίησης των ασθενών. «Οι ασθενείς είναι πιθανότερο να προτείνουν πλαστικούς χειρουργούς, η φροντίδα των οποίων χαρακτηρίζεται από ενσυναίσθηση και υψηλά επίπεδα επικοινωνίας», γράφει ο Δρ Tanna και οι συνάδελφοι του.

Παράγοντες που σχετίζονται με την πρακτική – όπως ο προγραμματισμός και οι χρόνοι αναμονής – εξακολουθούν να σχετίζονται σημαντικά με την ικανοποίηση των ασθενών, αλλά οι συσχετισμοί ήταν πολύ πιο αδύναμοι από ό, τι για τους παράγοντες που σχετίζονται με τους χειρουργούς.

Ο Δρ Tanna και οι συνεργάτες του πιστεύουν ότι η μελέτη τους έχει σημαντικές συνέπειες για το marketing της πλαστικής χειρουργικής – ειδικά για τη βελτίωση της «πιθανότητας σύστασης» των ασθενών ως αντανάκλαση της εμπιστοσύνης του ασθενούς στο χειρουργό.