ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ TOTAL-MAKEOVER.GR

Νέα έρευνα συνέκρινε τις επιπλοκές μετά από κοιλιοπλαστική σε παχύσαρκους και μη παχύσαρκους

Πολλοί χειρουργοί επιλέγουν να μην πραγματοποιούν κοιλιοπλαστική σε παχύσαρκους ασθενείς, φοβούμενοι ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος περιεγχειρητικών επιπλοκών. Αυτό το μύθο έρχεται να διαλύσει νέα έρευνα.

Η κοιλιοπλαστική μπορεί να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια στους παχύσαρκους ασθενείς, χωρίς αύξηση των πιθανών επιπλοκών σε σύγκριση με τους μη παχύσαρκους ασθενείς, σύμφωνα με μελέτη του περιοδικού Plastic and Reconstructive Surgery® του Απριλίου.

“Η κοιλιοπλαστική, με ή χωρίς ταυτόχρονη λιποαναρρόφηση, σε παχύσαρκους ασθενείς είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική διαδικασία με παρόμοιους περιτοναϊκούς ρυθμούς επιπλοκών με αυτούς που εμφανίζει ο μη παχύσαρκος πληθυσμός ασθενών”, αναφέρει ένας από τους ερευνητές τη; μελέτη, ο Δρ Laurence Glickman. Τα ευρήματα διαλύουν τις ανησυχίες ότι οι παχύσαρκοι ασθενείς διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών.

Η μελέτη περιελάμβανε 82 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε κοιλιοπλαστική – μια δημοφιλή διαδικασία αισθητικών χειρουργικών επεμβάσεων για τη βελτίωση της εμφάνισης της κοιλιάς – σε περίοδο επτά ετών. Είκοσι ένα ασθενείς κατηγοριοποιήθηκαν ως παχύσαρκοι, ενώ οι υπόλοιποι 62 ασθενείς κατηγοριοποιήθηκαν ως μη παχύσαρκοι.

Τα ποσοστά επιπλοκών συγκρίθηκαν μεταξύ των δύο ομάδων, με μέσο χρόνο παρακολούθησης ένα έτος. Οι παχύσαρκοι ασθενείς ήταν πιο πιθανό να έχουν υψηλή αρτηριακή πίεση. Κατά τα άλλα, οι παράγοντες κινδύνου ήταν παρόμοιοι μεταξύ των ομάδων. Όλες οι διαδικασίες εκτελέστηκαν από τον Δρα Glickman, ακολουθώντας την ίδια τεχνική. Για τους περισσότερους ασθενείς και στις δύο ομάδες, η κοιλιοπλαστική συνδυάστηκε με τη λιποαναρρόφηση.

Οι τιμές άλλων επιπλοκών ήταν επίσης παρόμοιες μεταξύ των ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των λοιμώξεων, των προβλημάτων επούλωσης των πληγών και των αιματωμάτων. Κανένας ασθενής σε καμία ομάδα δεν ανέπτυξε προβλήματα φλεβικής θρομβοεμβολής, που θεωρείται πιο σοβαρός τύπο επιπλοκών.

Η κοιλιοπλαστική είναι η πέμπτη πιο αισθητική επέμβαση στις Ηνωμένες Πολιτείες, με σχεδόν 130.000 διαδικασίες που εκτελούνται το 2017, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του ASPS. Παρόλο που πραγματοποιείται ευρέως, η κοιλιοπλαστική φέρει το υψηλότερο ποσοστό επιπλοκών σε σχέση με όλες τις αισθητικές επεμβάσεις.

“Πολλοί χειρουργοί επιλέγουν να μην πραγματοποιούν κοιλιοπλαστική σε παχύσαρκους ασθενείς, φοβούμενοι ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος περιεγχειρητικών επιπλοκών”, γράφει ο Δρ Glickman.

“Οι πλαστικοί χειρουργοί θα πρέπει να αξιολογούν τους ασθενείς κατά περίπτωση και οι ασθενείς θα πρέπει να γνωρίζουν τους πιθανούς περιεγχειρητικούς κινδύνους αυτής της διαδικασίας”, προσθέτουν οι ερευνητές. Υπογραμμίζουν επίσης τη σημασία της τοποθέτησης ρεαλιστικών μετεγχειρητικών στόχων σε ασθενείς που εξετάζουν την κοιλιοπλαστική.