ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ TOTAL-MAKEOVER.GR

Ποια είναι η κατάλληλη ηλικία για ρινοπλαστική;

Το σχήμα της μύτης συχνά κληρονομείται από τους γονείς και εξελίσσεται μέχρι και τα εφηβικά χρόνια.

Σ’ αυτή την ηλικία, φαίνονται και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του προσώπου, που παίζουν βασικό ρόλο στην απόφαση της αλλαγής του σχήματος της μύτης. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να λαμβάνεται απόφαση για ρινοπλαστική, πριν την ηλικία των 17 ετών για τις γυναίκες και των 18 ετών για τους άνδρες.

Είναι σημαντικό να μη διαταραχθεί με οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση η φυσιολογική λειτουργία των οστεοπλαστικών ζωνών των ρινικών οστών και του διαφράγματος, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την ανάπτυξη όχι μόνο της μύτης, αλλά και του κεντρικού οστέινου τμήματος του μέσου προσώπου. Για παράδειγμα, αν αφαιρέσετε τον ύβο (την καμπούρα) μιας μύτης στα 12 έτη, υπάρχει η πιθανότητα η μύτη να μεγαλώσει στραβά στα επόμενα χρόνια της ανάπτυξής της, λόγω του ότι κάποιες ζώνες ανάπτυξης λειτουργούν και άλλες όχι.

Περιμένοντας το τέλος της εφηβείας επίσης, ο υποψήφιος έχει ωριμάσει. Έτσι είναι σε θέση να αποφασίσει, εάν όντως θέλει να αλλάξει τη μύτη του και τι αλλαγές ακριβώς θέλει.  

Ανώτατο όριο ηλικίας για τη ρινοπλαστική δεν υπάρχει, αρκεί ο υποψήφιος να είναι υγιής και σε καλή γενική κατάσταση. H παλαιότερη αντίληψη ότι άτομα άνω των σαράντα ετών δεν επιτρέπεται να υποβληθούν σε εγχείρηση ρινικού διαφράγματος ή ρινοπλαστική, ανήκει πλέον στο παρελθόν, μετά την ανακάλυψη κατάλληλων, μοντέρνων χειρουργικών τεχνικών, ακτίνων Laser κλπ.

Μετά από τη λήψη του ιστορικού στο πρώτο ραντεβού και σε συνεργασία με τον υποψήφιο, αποφασίζετε για τις αλλαγές, που πρέπει να κάνετε στη μύτη κατά την επέμβαση της ρινοπλαστικής. Εκεί που δίνεται μεγάλη βαρύτητα είναι, εκτός από την ωραία μύτη, να υπάρχει και η σωστή αναπνοή, διορθώνοντας προβλήματα, όπως σκολίωση ρινικού διαφράγματος και υπερτροφία ρινικών κογχών. Έτσι το άτομο απολαμβάνει την ωραία μύτη, με σωστή αναπνοή, για το υπόλοιπο της ζωής του.