ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ TOTAL-MAKEOVER.GR

Προφυλακτική μαστεκτομή – Για ποιες είναι κατάλληλη

Μάθετε τι προβλέπεται και ποια είναι η διαδικασία ούτως ώστε να είστε υγιής, έχοντας παράλληλα το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.

Η έννοια προφυλακτική μαστεκτομή αναφέρεται στην αφαίρεση του μαζικού αδένα προληπτικά, πριν την εμφάνιση καρκίνου του στήθους, η οποία συνοδεύεται από ταυτόχρονη αποκατάσταση. Η μέθοδος αυτή έχει γίνει πολύ δημοφιλής τα τελευταία χρόνια, κυρίως διότι με τον γεννητικό έλεγχο είναι πλέον δυνατή η εντόπιση γυναικών που ανήκουν στην ομάδα υψηλού κινδύνου.

Ο γονιδιακός έλεγχος για την αναζήτηση της μετάλλαξης στα γονίδια BRCA1 και BRCA2 έγινε ευρέως γνωστός κι εκτός επιστημονικής κοινότητας όταν πριν από μερικά χρόνια η ηθοποιός Αντζελίνα Τζολί μίλησε για τον καρκίνο του μαστού με τον οποίο διαγνώστηκε και εξήγησε ότι έφερε αυτά τα γονίδια.

Έχει βρεθεί ότι υπάρχουν συγκεκριμένες μεταλλάξεις του γενετικού υλικού οι οποίες είναι κληρονομήσιμες και οι οποίες οδηγούν σε κάποιες μορφές καρκίνου. Τέτοια γονίδια είναι τα BRCA1 και BRCA2 (Breast Cancer) και σπανιότερα τα PALB και BRD7. Τα δύο πρώτα σχετίζονται όταν υπάρχουν με μεγάλη πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του μαστού και των ωοθηκών, σε σχέση με γυναίκες που δεν εμφανίζουν τα γονίδια αυτά. Εφόσον η εξέταση είναι θετική, συνίσταται προφυλακτική μαστεκτομή με άμεση αποκατάσταση. Επίσης γυναίκες με επιβαρυμένο οικογενειακό ιστορικό συνιστάται να υποβάλλονται σε προφυλακτική μαστεκτομή μετά την τεκνοποιία, ακόμα και όταν το γονίδιο είναι αρνητικό. Τέλος, σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης καρκινοφοβίας μπορεί να γίνει η επέμβαση. 

Τεχνικές

Κατά την προφυλακτική μαστεκτομή γίνεται ο σχεδιασμός της επέμβασης με βάση το αισθητικό αποτέλεσμα, ακολουθώντας πάντα τα ογκολογικά κριτήρια. Η απόφαση διατήρησης ή μη της θηλής προκύπτει κατόπιν συζήτητησης αλλά και με βάση τις ανατομικές ιδιαιτερότητες του κάθε στήθους. Η τομή γίνεται είτε κάτω από το στήθος ή κοντά στη θηλή, αλλά μπορεί να χρειαστούν παραλλαγές τεχνικών προκειμένου να διορθώσουμε προβλήματα όπως υπερβολική χαλάρωση ή υπερβολικά μεγάλα στήθη. Από τις τομές αυτές γίνεται συνολική αφαίρεση του μαζικού αδένα, ο οποίος αποστέλλεται για ιστολογική διερεύνιση. Κατόπιν γίνεται επιλογή του κατάλληλου ενθέματος σιλικόνης, ανάλογα με το μέγεθος του στήθους και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το ένθεμα τοποθετείται κάτω από τον μείζον θωρακικό μυ, προκειμένου να υπάρχει καλύτερη κάλυψη. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η χρήση υποστηρικτικών υλικών όπως πλέγματα ή ξενογενή υλικά, για να υπάρχει καλύτερη στήριξη του ενθέματος στον κάτω πόλο.

Μετά Την Επέμβαση

Οι παροχετεύσεις αφαιρούνται την επόμενη μέρα και η διάρκεια παραμονής στην κλινική είναι 1-2 ημέρες. Σε περιπτώσεις που διατηρείται η θηλή το αποτέλεσμα είναι άμεσο. Σε περίπτωση που αφαιρείται και η θηλή, η ανάπλαση της θηλής γίνεται σε δεύτερο χρόνο, συνήθως 3-6 μήνες μετά.

Αποτελέσματα Προφυλακτικής Μαστεκτομής

Το τελικό αποτέλεσμα γίνεται εμφανές μετά από 2-3 μήνες, αφού κατασταλλάξει το οίδημα στην περιοχή.