ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ TOTAL-MAKEOVER.GR

Προβλήματα στα άκρα που διορθώνονται με πλαστική

Η πλαστική των χεριών και των ποδιών έρχεται να διορθώσει διάφορες παθήσεις, αλλά και επίκτητες προβληματικές καταστάσεις.

Πολλές φορές, κάποιες δυσμορφίες των μικρών αρθρώσεων που οφείλονται σε γενετικά προβλήματα, ατυχήματα αλλά και κοινωνικές συνήθειες προκαλούν την προσοχή των άλλων ή ακόμη και δυσφορία στις πάσχουσες και τους πάσχοντες.

Κάποια από αυτά είναι:

  1. η εξαδακτυλία και η συνδακτυλία,
  2. η γαμψοδακτυλία,
  3. σφυροδακτυλία
  4. γάγγλια και κύστες,
  5. ρευματοειδής αρθρίτιδα των μικρών δακτύλων του άκρου χεριού,
  6. σημάδια από εγκαύματα,
  7. ουλές στα χέρια και τα πόδια,
  8. κότσι στα πόδια λόγω των ψηλών τακουνιών στις γυναίκες.

Σε αυτές τις περιπτώσεις το πρόβλημα μπορεί να διορθωθεί με πλαστική.

Ενδεικτικά δείτε μερικές παθήσεις των άκρων και ποια είναι η ενδεδειγμένη επέμβαση:

ΑΝΩ ΑΚΡΟ
ΠΑΘΗΣΗΕΠΕΜΒΑΣΗ
Εξαδακτυλία-πολυδακτυλίαΧειρουργική διόρθωση.
Διπλός αντίχειρ ή μέγας δάκτυλος.Διατομή – αφαίρεση πλεοναζόντων δερματικών και οστικών μορίων κατά τον κεντρικό άξονα, συρραφή τενόντων, οστών και δέρματος στη νέα τους θέση.
Δερματική συνδακτυλία.Αποχωρισμός με ζίκ – ζάκ τομές και κάλυψη
των ελλειμμάτων με δερμ. μόσχ. ολικού
πάχους.
Ακρωτηριασμός
τμήματος ονυχοφόρου φάλαγγος  ενός δακτύλου.
VY Πλαστική.
Ακρωτηριασμός
ονυχοφόρου φάλαγγος αντίχειρος.
Ενταφιασμός στο δέρμα του θωρακικού
τοιχώματος.
Ακρωτηριασμός μεγαλύτερου τμήματος από την ονυχοφόρο φάλαγγα στον αντίχειρα.Σωληνωτός κρημνός ή διάφορες άλλες
πλαστικές επεμβάσεις, αναλόγως του ελλείμματος.
Ακρωτηριασμός
ονυχοφόρου φάλαγγος ενός δακτύλου.
Κρημνός θέναρος.
Ακρωτηριασμός
ονυχοφόρου φάλαγγος
περισσοτέρων του ενός δακτύλου.
Ενταφιασμός ή διάφορες άλλες πλαστικές
επεμβάσεις.
Έλλειμμα δέρματος
ραχιαίας ή παλαμιαίας επιφάνειας άκρας χειρός.
Δερματικό μόσχευμα ολικού πάχους.
Βαρύς τραυματισμός
άκρας χειρός (συνήθως από κροτίδα).
Οστική ακινητοποίηση, αρτηριακή συρραφή
και μορφοποίηση άκρας χειρός αναλόγως της βλάβης.
ΚΑΤΩ ΑΚΡΟ
ΠΑΘΗΣΗΕΠΕΜΒΑΣΗ
Έλλειμμα δέρματος πέλματος ή ραχιαίας επιφάνειας άκρου ποδός.Cross – leg κρημνός.
Αμνιοτικές περιελίξεις.Αφαίρεση στενώσεως και πολλαπλή πλαστική “Z”.
Έλλειμμα δέρματος
κάτω άκρων πλήν πέλματος.
Δερματικό μόσχευμα μερικού πάχους, απλό ή   Mesh graft.
Έλλειμμα δέρματος και
υποδορίου κάτω άκρου.
Τοπικός ή απομεμακρυσμένος κρημνός.
Οστικό έλλειμμα
τμήματος κνήμης.
Κάλυψη του οστικού ελλείμματος με οστούν
από λαγόνιο ακρολοφία ή και τμήμα της περόνης.