Πώς γίνεται η αλλαγή φύλου- Οι επεμβάσεις- η διαδικασία

Υπάρχουν λοιπόν, γενικές οδηγίες, βασιζόμενες στα πρότυπα του παγκόσμιου οργανισμού υγείας των διεμφυλικών W.P.A.T.H, τα οποία είναι προσαρμοσμένα στην ελληνική νομοθεσία. Οι οδηγίες αυτές έχουν σκοπό να προστατέψουν τα άτομα που ενδιαφέρονται για αλλαγή φύλου ή αλλαγή των δευτερευόντων χαρακτηριστικών του φύλου, αλλά και να ενισχύσουν τη συνεργασία των γιατρών διαφορετικών ειδικοτήτων, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν μια πιο ολοκληρωμένη περίθαλψη. 

Ο ρόλος του ψυχιάτρου στην αλλαγή φύλου

Ο επαγγελματίας ψυχικής υγείας είναι το άτομο κλειδί για την ομαλή διεξαγωγή όλων των επιθυμητών αλλαγών και οφείλει να έχει ειδική εκπαίδευση στη θεραπεία των διαταραχών ταυτότητας του φύλου. Πρωταρχική μέριμνα είναι να γίνει έγκυρη διάγνωση της διαταραχής ταυτότητας του φύλου καθώς και τυχόν συνοδών ψυχιατρικών καταστάσεων, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπίζονται κατάλληλα. Παράλληλα, ο ψυχίατρος συμβουλεύει το άτομο σχετικά με τις διαθέσιμες θεραπευτικές τεχνικές, παρέχει ψυχοθεραπεία και επιμορφώνει τα μέλη της οικογένειας, τους εργοδότες και τους θεσμούς σχετικά με τις διαταραχές ταυτότητας του φύλου.

Προκειμένου να ξεκινήσει οποιαδήποτε θεραπευτική ενέργεια με τη μορφή ορμονικής θεραπείες ή χειρουργικών επεμβάσεων, ο ψυχίατρος εκδίδει επίσημες συστατικές επιστολές προς τους αρμόδιους συναδέλφους και επιβεβαιώνει τα κριτήρια ετοιμότητας και καταλληλότητας για τις πράξεις αυτές.

Ορμονική θεραπεία

Βασικές προϋποθέσεις για την έναρξη της ορμονικής θεραπείας είναι:

*Να είναι το άτομο άνω των 18 ετών.

*Να γνωρίζει τι προσφέρει η θεραπεία με ορμόνες καθώς και τις πιθανές επιπλοκές ή προβλήματα που μπορούν να δημιουργήσουν.

*Να υπάρχει καταγεγραμμένη διαβίωση στο άλλο φύλο για τουλάχιστον 3 μήνες ή να έχει διενεργηθεί ψυχοθεραπεία για διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών.

Οι δράσεις της ορμονικής θεραπείας για θηλυκοποίηση

Δράση – Πρώτο αποτέλεσμα – Τελικό αποτέλεσμα

Κατανομή λίπους σώματος -3-6 μήνες – 2-5 χρόνια

Μείωση μυϊκής μάζας – 3-6 μήνες – 1-2 χρόνια

Μείωση λιπαρότητας δέρματος -3-6 μήνες – Άγνωστο

Μείωση της λίμπιντο -1-3 μήνες -1-2 χρόνια

Αύξηση στήθους -3-6 μήνες -2-3 χρόνια

Μείωση των τριχών σώματος- 6-12 μήνες ->3 χρόνια

Μείωση φαλάκρας -1-3 μήνες (σταματάει η απώλεια μαλλιών) -1-2 χρόνια

Οι δράσεις της ορμονικής θεραπείας για αρρενοποίηση

Δράση – Πρώτο αποτέλεσμα – Τελικό αποτέλεσμα

Αύξηση λιπαρότητας δέρματος -1-6 μήνες- 1-2 χρόνια

Τρίχες σώματος/προσώπου -3-6 μήνες -3-5 χρόνια

Φαλάκρα ->12 μήνες (εφόσον υπάρχει το γονίδιο) – ποικίλει

Ανακατανομή λίπους -3-6 μήνες -2-5 χρόνια

Αύξηση μυϊκής μάζας- 6-12 μήνες- 1-2 χρόνια

Διακοπή περιόδου -2-6 μήνες

Διόγκωση κλειτορίδας -3-6 μήνες -1-2 χρόνια

Βάθυνση φωνής- 3-12 μήνες -1-2 χρόνια

Χειρουργικές επεμβάσεις για την αλλαγή φύλου

Οι επεμβάσεις επαναπροσδιορισμού φύλου διαχωρίζονται στις σχετικά αναστρέψιμες και στις μη αναστρέψιμες. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν όλες οι επεμβάσεις που αφορούν τη θηλυκοποίηση ή αρρενοποίηση των δευτερευόντων χαρακτηριστικών του φύλου, όπως η αυξητική μαστών, η θηλυκοποίηση προσώπου, η λιποαναρρόφηση και λιπομεταφορά και αντίστοιχα η μαστεκτομή και αρρενοποίηση του στήθους,  Προκειμένου να διεξαχθούν οι επεμβάσεις για την αλλαγή φύλου χρειάζεται να πληρούνται κάποια κριτήρια ετοιμότητας και μια συγκατάθεση μεταξύ του ατόμου με τον χειρουργό.

Κριτήρια καταλληλότητας υποψηφίου

Όσον αφορά τις επεμβάσεις αλλαγής φύλου, πρέπει να πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας και τα κριτήρια ετοιμότητας. Τα κριτήρια καταλληλότητας είναι τα εξής:

*Ο/η ασθενής να είναι νομικά ενήλικας.

*Συνήθως 12 μήνες συνεχούς ορμονοθεραπείας

*12 μήνες συνεχούς και επιτυχούς εμπειρίας διαβίωσης στο επιλεγμένο φύλο επί 24ώρου βάσεως.

*Τακτική και υπεύθυνη συμμετοχή σε ψυχοθεραπεία κατά τη διάρκεια της εμπειρίας διαβίωσης στο επιλεγμένο φύλο.

«Άρρεν προς Θήλυ» 

Οι χειρουργικές επεμβάσεις «Άρρεν προς Θήλυ» περιλαμβάνουν ορχεκτομή, εκτομή του πέους, κοπλοπλαστική, κλειτοριδοπλαστική, χειλεοπλαστική.

«Θήλυ προς Άρρεν»

Οι επεμβάσεις «Θήλυ προς Άρρεν» περιλαμβάνουν την υστερεκτομή, εκτομή σαλπίγγων και ωοθηκών, κολπεκτομή, μετοϊδοπλαστική, οσχεοπλαστική, ουρηθροπλαστική, τοποθέτηση ορχικών προθέσεων και φαλλοπλαστική.