Τι είναι η ογκοπλαστική χειρουργική

Αναζητήθηκαν, λοιπόν, τρόποι για να επιτευχθεί ανάλογη πρόοδος σε ζητήματα αισθητικής και ποιότητος ζωής των ασθενών μετά από συντηρητική εκτομή ή μαστεκτομή, έχοντας πάντοτε σαν πρωταρχική φροντίδα τη διατήρηση της λεπτής ισορροπίας μεταξύ επαρκών υγειών ορίων εκτομής και του καλού κοσμητικού αποτελέσματος.

Ετσι όταν αναφερόμαστε στην ογκοπλαστική χειρουργική αναφερόμαστε στον συνδυασμό ογκολογικής και πλαστικής χειρουργικής στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού.

Η ογκοπλαστική χειρουργική επιτρέπει να αφαιρεθεί ο όγκος με καλά όρια και να διαμορφωθεί μετά κατά τέτοιον τρόπο ο μαστός, ώστε να παραμείνει όμορφος. 

Σε κάποιες περιπτώσεις έχει έννοια να συνδυαστεί με επέμβαση συμμετρίας στον άλλο μαστό. Είναι μία τεχνική που εξαπλώθηκε ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας. Συνδυάζει την κλασική ογκολογική χειρουργική μαστού και την πλαστική χειρουργική μαστού. Ο χειρουργός για να εφαρμόσει τις ογκοπλαστικές τεχνικές πρέπει να είναι χειρουργός μαστού που έχει εξειδικευτεί σε αυτές.

Ποια είναι η αξία της ογκοπλαστικής

Παλαιότερα αν μία γυναίκα είχε καρκίνο του μαστού της σύμφωνα με τις συστάσεις έπρεπε να υποβληθεί σε μαστεκτομή, μια πραγματικά ακρωτηριαστική επέμβαση. Αργότερα πολλαπλές μελέτες απέδειξαν ότι η μαστεκτομή δεν βελτιώνει την επιβίωση. Οι ενδείξεις της μαστεκτομής άρχισαν να φθίνουν και σήμερα είναι πλέον λίγες και καλά ορισμένες.

Το πρόβλημα βέβαια ήταν ότι ο μαστός δεν είναι ένα εσωτερικό όργανο, όπως τα όργανα της κοιλιάς. Το αποτέλεσμα του χειρουργείου είναι άμεσα ορατό. Αυτό σημαίνει ότι μία επέμβαση «διατήρησης» μαστού δεν οδηγεί πάντα σε καλό αισθητικό αποτέλεσμα. Από τότε που ξεκίνησαν οι επεμβάσεις διατήρησης του μαστού οι χειρουργοί συνειδητοποίοησαν ότι η «διατήρηση» αυτή συνοδευόταν συχνά από απαράδεκτο αισθητικό αποτέλεσμα, ανάλογα με τη θέση του όγκου και τη σχέση μεγέθους όγκου/μαστού. Έτσι ακόμα και σήμερα πολλοί χειρουργοί προβαίνουν σε μαστεκτομή όχι γιατί αυτό είναι απαραίτητο από ογκολογικής απόψεως, αλλά γιατί μία απλή ογκεκτομή ή τεταρτεκτομή στο συγκεκριμένο όγκο θα είχε πολύ αμφίβολο αισθητικό αποτέλεσμα. Υπολογίζεται ότι ένα μεγάλο μέρος των μαστεκτομών θα μπορούσε να αποφευχθεί εάν ο χειρουργός γνώριζε ογκοπλαστικές τεχνικές διατήρησης μαστού.

Η ογκοπλαστική χειρουργική δίνει τη δυνατότητα να σωθεί ο μαστός και να έχουμε ένα καλό αισθητικό αποτέλεσμα -άμεσο και απώτερο- ακόμα και εάν ο όγκος είναι σε πραγματικά δυσμενή θέση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη γυναίκα, ιδιαίτερα μετά την παρέλευση του πρώτου καιρού, όταν πια υποχωρεί η ανησυχία για τη ζωή της και προβάλλει η ανησυχία για την εικόνα της.

Αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή- Οι μέθοδοι

Είναι περιττό να τονίσουμε ότι οι ψυχολογικές επιπτώσεις σε μια γυναίκα που έχει υποστεί μαστεκτομή, είναι τεράστιες.

Ο χειρουργός μαστού που θα θεραπεύσει τη γυναίκα από τον καρκίνο, οφείλει να της συστήσει έναν πλαστικό χειρουργό ο οποίος θα της εξηγήσει τις δυνατότητες και τις επιλογές που έχει σχετικά με την ανάπλαση του μαστού της.

Αποκατάσταση

Για την αποκατάσταση του μαστού υπάρχουν διάφορες χειρουργικές τεχνικές, ανάλογα και με τις ακριβείς ιατρικές ενδείξεις. Πάντως η απλούστερη και ασφαλέστερη μέθοδος στηρίζεται στη χρήση προθεμάτων σιλικόνης και εκτελείται σε δύο στάδια, με μεσοδιάστημα έξι μηνών. Σε ένα τρίτο στάδιο, μπορεί η γυναίκα, με μια μικρότερη επέμβαση, να προχωρήσει και στην αποκατάσταση της θηλής, εφόσον το επιθυμεί.

Πολλές φορές η αποκατάσταση του μαστού μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της επέμβασης της μαστεκτομής (άμεση αποκατάσταση). Μια τέτοια εκδοχή απαιτεί στενή συνεργασία του χειρουργού μαστού με τον πλαστικό χειρουργό και εφαρμόζεται σε επιλεγμένες περιπτώσεις που έχουν την ανάλογη ένδειξη.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι από πολυάριθμες μελέτες που έχουν γίνει, έχει διαπιστωθεί πως οι γυναίκες που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή θεωρούν ότι θεραπεύθηκαν και απαλλάχθηκαν οριστικά από τον καρκίνο, μόνο όταν προχώρησαν σε ανάπλαση του μαστού.