Τι είναι η βραχιονοπλαστική

Αλλά και στην περίπτωση που φύγει τοπικά το λίπος συχνά δημιουργείται μη αποδεκτή χαλάρωση στο δέρμα που αποτελεί απόλυτη ένδειξη για βραχιονοπλαστική.

Η βραχιονοπλαστική είναι μια επέμβαση που γίνεται με σκοπό την αποκατάσταση της χαλάρωσης των βραχιόνων. Βασικοί παράγοντες χαλάρωσης αποτελούν η ηλικία, η παχυσαρκία και η απώλεια βάρους.

Η επέμβαση

Η βραχιονοπλαστική είναι μια επέμβαση που τελείται υπό γενική αναισθησία. Διενεργείται τομή στην έσω επιφάνεια του βραχίονα και κατόπιν με ειδική τεχνική αφαιρείται η περίσσεια του δέρματος μαζί με λιπώδη ιστό. Τα χείλη του τραύματος συρράπτονται με τέτοιον τρόπο ώστε να μην ασκείται μεγάλη τάση στο τραύμα κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε δύσμορφη ουλή. Παροχέτευση δεν χρησιμοποιείται, ενώ κρίνεται απαραίτητη μια πιεστική περίδεση.

Η μετεγχειρητική πορεία περιλαμβάνει την ανάρροπη θέση των άνω άκρων και τον περιορισμό της κινητικότητάς τους για λίγες ημέρες. Η αφαίρεση των ραμμάτων ολοκληρώνεται την 15η ημέρα περίπου.

Λιποαναρρόφηση στην περιοχή

Πολλές φορές πέρα από την χαλάρωση συνυπάρχει και περιττό λίπος στην περιοχή των βραχιόνων οπότε η βραχιονοπλαστική μπορεί να συνδυαστεί και με λιποαναρρόφηση. Η αναίμακτη βραχιονοπλαστική τελείται υπό τοπική μόνο αναισθησία, γίνεται μια μικρή, μη ορατή οπή στο πίσω μέρος του βραχίονα και μέσω αυτής εισέρχεται στο υποδόριο λίπος διάλυμα ξυλοκαΐνης. Κατόπιν η οπτική ίνα του λέιζερ εισέρχεται στον υποδόριο ιστό και επιτελεί διπλό σκοπό. Λιώνει και ρευστοποιεί το περιττό λίπος και μέσω του ειδικού μήκους κύματος επιτυγχάνει σύσφιξη και νεοκολλαγονογένεση στην περιοχή των βραχιόνων. Με τη μέθοδο αυτή μπορεί να έχουμε τα αποτελέσματα μιας βραχιονοπλαστικής χωρίς την ταλαιπωρία ενός χειρουργείου και τις ουλές που αυτή αφήνει.

Βραχιονοπλαστική για σμιλεμένα μπράτσα

Με τη βραχιονοπλαστική αφαιρείται το πλεονάζον δέρμα και το υποδόριο λίπος από τα μπράτσα με τη βοήθεια τομής στο εσωτερικό των βραχιόνων. Η σύγκλειση γίνεται με εσωτερικά απορροφήσιμα ράμματα. Η επέμβαση διαρκεί περίπου δύο ώρες και γίνεται υπό γενική ή τοπική αναισθησία, ανάλογα με την έκταση του προβλήματος.

Συνδυασμός με λιποαναρρόφηση

Όταν συνυπάρχει περίσσεια λίπους και δέρματος, η βραχιονοπλαστική μπορεί να συνδυαστεί και με λιποαναρρόφηση για βελτίωση του αισθητικού αποτελέσματος.

Αποθεραπεία

Η παραμονή στην κλινική δεν είναι συνήθως απαραίτητη. Ο ασθενής επιστρέφει στην εργασία του σε 3-4 ημέρες ενώ η χειρωνακτική εργασία επιτρέπεται μετά από 2-3 εβδομάδες. Υπάρχουν οιδήματα και μώλωπες για μερικές μέρες που σταδιακά υποχωρούν. Η χρήση ειδικού ελαστικού ενδύματος για ένα μήνα βοηθάει στην αποφυγή ανεπιθύμητων καταστάσεων. Οι ουλές βρίσκονται στην εσωτερική επιφάνεια των βραχιόνων, είναι λεπτές και επιμήκεις και η εμφάνισή τους βελτιώνεται σημαντικά με το χρόνο.

Χαλάρωση στα μπράτσα: Βραχιονοπλαστική ή λιποαναρρόφηση;

Η χαλάρωση στα μπράτσα είναι ένα αντιαισθητικό φαινόμενο και ενοχλεί πολλές γυναίκες. Το πρόβλημα αυτό παρουσιάζεται σε ασθενείς που έχουν χάσει βάρος αλλά και λόγω της χαλάρωσης του δέρματος στα χέρια με το πέρασμα του χρόνου. Δυστυχώς όμως ούτε η γυμναστική ούτε οι διάφορες κρέμες μπορούν να κάνουν σύσφιξη στο ‘κρεμασμένο’ αυτό δέρμα. 

Εάν υπάρχουν μέτριες υπερλιπώσεις στους βραχίονες, και καλή ελαστικότητα του δέρματος συνήθως αντιμετωπίζεται με λιποαναρρόφηση. Συνήθως συνυπάρχει χαλάρωση του δέρματος ενώ πολύ συχνά επίσης λόγω απώλειας βάρους ή με την πάροδο της ηλικίας ασχέτως της συσσώρευσης λίπους το δέρμα κρέμεται με τρόπο αντιαισθητικό. Στις περιπτώσεις αυτές η λύση δίνεται με τη βραχιονοπλαστική, δηλαδή τη διόρθωση της χαλάρωσης που υπάρχει στα μπράτσα και τη μασχάλη.

Τεχνικές

Ανάλογα με το βαθμό χαλάρωσης επιλέγεται η κατάλληλη τεχνική.

Όταν πρόκειται για συσσώρευση λίπους με καλή ελαστικότητα του δέρματος και ελάχιστη χαλάρωση γίνεται προσεκτική και στοχευμένη επιφανειακή λιποαναρρόφηση. Το δέρμα συνήθως χρειάζεται 3-4 μήνες για να ρικνωθεί και να μειωθεί η χαλάρωσή του. Η επέμβαση μπορεί να γίνει με τοπική αναισθησία.

Σε μικρού εως μέτριου βαθμού χαλάρωσης μπορεί να γίνει διόρθωση με μικρή τομή στο όριο της μασχάλης, χωρίς επιπλέον επιμήκη τομή. Το πλεονέκτημα είναι ότι μπορούμε έτσι να αποφύγουμε τις μεγάλες τομές της κλασικής βραχιονοπλαστικής και να τις κρύψουμε κοντά στη μασχάλη, όπου είναι λιγότερο εμφανείς. Στην τεχνική αυτή γίνεται συνδυασμός με λιποαναρρόφηση, που θα δώσει ένα αισθητικά ανώτερο αποτέλεσμα.

Σε μεγάλου βαθμού χαλάρωση είναι απαραίτητες οι κατά μήκος τομές, συνήθως στην έσω επιφάνεια του βραχίονα. Σε αυτή την περίπτωση, οι ασθενείς έχουν μια μέτρια ή εκτεταμένη χαλάρωση του δέρματος στα μπράτσα χωρίς ή ελάχιστη περίσσεια λίπους. Είναι συνήθως άτομα μετά από μεγάλη απώλεια βάρους με κακή ελαστικότητα του δέρματος. Αυτοί οι ασθενείς είναι υποψήφιοι για την λεγόμενη βραχιονοπλαστική όπου απαιτείται χειρουργική αφαίρεση της περίσσειας του δέρματος. Συνήθως γίνεται μια επιμήκης τομή, η οποία ξεκινάει από τη μασχάλη και καταλήγει στον αγκώνα. Αναλόγως τεχνικής η τομή μπορεί να γίνει είτε στο εσωτερικό του βραχίονα είτε στην πίσω περιοχή. Συνήθως η εσωτερική τομή είναι λιγότερο ορατή.

Σε ακόμα μεγαλύτερη χαλάρωση που επεκτείνεται κάτω από το ύψος της μασχάλης είναι επίσης αναγκαίο να επεκταθούν οι τομές προς τα κάτω, συνδυάζοντας μια πλαστική Ζ, προκειμένου να διατηρηθεί η λειτουργικότητα του βραχίονα.