Δεκαπέντε γονίδια διαμορφώνουν το πρόσωπό μας

Ερευνητές από το KU Leuven (Βέλγιο) και τα Πανεπιστήμια του Pittsburgh, του Stanford και του Penn State (ΗΠΑ) εντόπισαν δεκαπέντε γονίδια που καθορίζουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου μας. Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο Nature Genetics.

Το DNA μας καθορίζει, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών του προσώπου μας. Οι πιθανές εφαρμογές είναι προφανείς. Οι γιατροί θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το DNA για μια χειρουργική επέμβαση κρανίου και προσώπου, οι εγκληματολόγοι θα μπορούσαν να σχεδιάσουν το πρόσωπο του δράστη με βάση το DNA που βρέθηκε σε μια σκηνή εγκλήματος και οι ιστορικοί θα μπορούσαν να αποκαταστήσουν τα χαρακτηριστικά μια ιστορικής προσωπικότητας χρησιμοποιώντας DNA.

Σε πρώτο χρόνο, οι ερευνητές αναζητούν ποια γονίδια στο DNA μας είναι υπεύθυνα για τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του προσώπου μας. “Ψάχνουμε βασικά για βελόνες στ΄ άχυρα”, ισχυρίζεται ο ερευνητής Seth Weinberg (Pittsburgh) και συνεχίζει: “Στο παρελθόν, οι επιστήμονες επέλεξαν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένης της απόστασης μεταξύ των οφθαλμών ή του πλάτους του στόματος, και έπειτα αναζητούσαν μια σύνδεση μεταξύ αυτού του χαρακτηριστικού και πολλών γονιδίων, πράγμα που οδήγησε ήδη στην ταυτοποίηση ορισμένων γονιδίων, αλλά, φυσικά, τα αποτελέσματα είναι περιορισμένα επειδή μόνο ένα μικρό σύνολο χαρακτηριστικών επιλέγονται και δοκιμάζονται”.

Σε μια νέα μελέτη που πραγματοποιήθηκε από την KU Leuven σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια του Pittsburgh, του Stanford και του Penn State, οι ερευνητές υιοθέτησαν μια διαφορετική προσέγγιση. “Η έρευνά μας δεν επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά”, εξηγεί ο συγγραφέας Peter Claes (KU Leuven). “Οι συνάδελφοί μου από το Pittsburgh και το Penn State έδωσαν μια βάση δεδομένων με τρισδιάστατες εικόνες των προσώπων και το αντίστοιχο DNA αυτών των ανθρώπων. Κάθε πρόσωπο υποδιαιρέθηκε αυτόματα σε μικρότερες μονάδες. Κατόπιν εξετάσαμε αν υπάρχουν θέσεις στο DNA που ταιριάζουν με αυτές τις μονάδες. Η τεχνική διαίρεσης κατέστησε δυνατό για πρώτη φορά τον έλεγχο ανάμεσα σ’ έναν πρωτοφανή αριθμό χαρακτηριστικών του προσώπου”. 

Οι επιστήμονες μπόρεσαν να εντοπίσουν δεκαπέντε θέσεις στο DNA μας. Η ομάδα του Stanford διαπίστωσε ότι οι γονιδιωματικοί τόποι που συνδέονται με αυτά τα αρθρωτά χαρακτηριστικά του προσώπου είναι ενεργά όταν το πρόσωπό μας αναπτύσσεται στη μήτρα. 

Σε κάθε περίπτωση, τα τέσσερα πανεπιστήμια θα συνεχίσουν την έρευνά τους χρησιμοποιώντας ακόμα μεγαλύτερες βάσεις δεδομένων.