Οι τύποι της ρινοπλαστικής: Όσα πρέπει να ξέρετε

Η ρινοπλαστική είναι μια πολύπλοκη επέμβαση. Απαιτεί τρισδιάστατη χειρουργική ικανότητα και μεγάλη ιατρική εμπειρία.
Ο καλύτερος χειρουργός για ρινοπλαστική είναι αυτός που συνδυάζει ανατομική γνώση με αισθητική αντίληψη.

Ποιοι οι διαφορετικοί τύποι ρινοπλαστικής

Βελτιωτική χειρουργική: Βελτιώνει το σχήμα της μύτης και την σχέση της με το υπόλοιπο πρόσωπο.
Λειτουργική χειρουργική: Ανακουφίζει από αναπνευστικές δυσκολίες
Aναπλαστική χειρουργική:Ανασκευάζει μια προβληματική μύτη η εκ γενετής δυσμορφίες.
Διορθωτική χειρουργική: Διορθώνει προηγούμενες αποτυχημένες επεμβάσεις, που έγιναν αλλού και από άλλους χειρούργους.

Η ρινοπλαστική είναι κάθε πλαστική χειρουργική επέμβαση μύτης από απλή βελτίωση, μέχρι αποκατάσταση λειτουργίας των αναπνευστικών οδών.

Η σεπτοπλαστική είναι μια ειδική τεχνική για εξάλειψη εμποδίων προκληθέντων από το ρινικό διάφραγμα.

Η εγχείρηση για κρεατάκια είναι χειρουργική για απάλειψη προβλημάτων προκληθέντων από κρεατάκια.

Η προσθήκη σαγονιού είναι η βελτίωση του πηγουνιού για αποκατάσταση του προφίλ.

Σε όλες τις παραπάνω διαδικασίες εφαρμόζεται τοπική αναισθησία. Είναι ασφαλής και ανώδυνη διαδικασία. Προτιμάται από την γενική αναισθησία καθώς προκαλεί λιγότερο οίδημα και βοηθά στην ταχύτερη ανάρρωση.

Η μύτη δεν είναι ο μόνος λόγος ασυμμετρίας

Αν και καμιά φορά η μύτη δείχνει να είναι πολύ μεγάλη, συνήθως το πραγματικό πρόβλημα είναι το μικρό σαγόνι. Ο καλύτερος τρόπος είναι η βελτίωση της μύτης με αύξηση του σαγονιού, κάτι που γίνεται παράλληλα την ίδια ώρα με την επέμβαση ρινοπλαστικής. Στις περισσότερες επεμβατικές διαδικασίες συνδυάζεται η αισθητική με τη λειτουργική χειρουργική.

Μετά την έπεμβαση

Συνήθως το οίδημα κάτω από τα μάτια και η αλλοίωση της επιδερμίδας διαρκεί 10 ημέρες. Μερικοί πελάτες εμφανίζουν χρωματική αλλοίωση του δέρματος στο σημείο της επέμβασης. Ένα κάλυμμα από ελαφρύ αλουμίνιο προστατεύει την μύτη σας μέχρι την αφαίρεση των ραμμάτων.
Η πλήρης αποθεραπεία της μύτης χρειάζεται 1- 10 ημέρες, ενώ ο υποδόριος ιστός χρειάζεται μέχρι και 1 έτος για να αποκατασταθεί πλήρως. Αυτό φυσικά δεν είναι ορατό.