ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ TOTAL-MAKEOVER.GR

Τι είναι η βραχιονοπλαστική

Η περιοχή των βραχιόνων είναι μία δύσκολη περιοχή απώλειας λίπους, καθώς η συσσώρευση εκεί προκαθορίζεται γενετικά, ενώ το λίπος δεν μπορεί να φύγει εύκολα με δίαιτα και γυμναστική.

Αλλά και στην περίπτωση που φύγει τοπικά το λίπος συχνά δημιουργείται μη αποδεκτή χαλάρωση στο δέρμα που αποτελεί απόλυτη ένδειξη για βραχιονοπλαστική.

Η βραχιονοπλαστική είναι μια επέμβαση που γίνεται με σκοπό την αποκατάσταση της χαλάρωσης των βραχιόνων. Βασικοί παράγοντες χαλάρωσης αποτελούν η ηλικία, η παχυσαρκία και η απώλεια βάρους.

Η επέμβαση

Η βραχιονοπλαστική είναι μια επέμβαση που τελείται υπό γενική αναισθησία. Διενεργείται τομή στην έσω επιφάνεια του βραχίονα και κατόπιν με ειδική τεχνική αφαιρείται η περίσσεια του δέρματος μαζί με λιπώδη ιστό. Τα χείλη του τραύματος συρράπτονται με τέτοιον τρόπο ώστε να μην ασκείται μεγάλη τάση στο τραύμα κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε δύσμορφη ουλή. Παροχέτευση δεν χρησιμοποιείται, ενώ κρίνεται απαραίτητη μια πιεστική περίδεση.

Η μετεγχειρητική πορεία περιλαμβάνει την ανάρροπη θέση των άνω άκρων και τον περιορισμό της κινητικότητάς τους για λίγες ημέρες. Η αφαίρεση των ραμμάτων ολοκληρώνεται την 15η ημέρα περίπου.

Λιποαναρρόφηση στην περιοχή

Πολλές φορές πέρα από την χαλάρωση συνυπάρχει και περιττό λίπος στην περιοχή των βραχιόνων οπότε η βραχιονοπλαστική μπορεί να συνδυαστεί και με λιποαναρρόφηση. Η αναίμακτη βραχιονοπλαστική τελείται υπό τοπική μόνο αναισθησία, γίνεται μια μικρή, μη ορατή οπή στο πίσω μέρος του βραχίονα και μέσω αυτής εισέρχεται στο υποδόριο λίπος διάλυμα ξυλοκαΐνης. Κατόπιν η οπτική ίνα του λέιζερ εισέρχεται στον υποδόριο ιστό και επιτελεί διπλό σκοπό. Λιώνει και ρευστοποιεί το περιττό λίπος και μέσω του ειδικού μήκους κύματος επιτυγχάνει σύσφιξη και νεοκολλαγονογένεση στην περιοχή των βραχιόνων. Με τη μέθοδο αυτή μπορεί να έχουμε τα αποτελέσματα μιας βραχιονοπλαστικής χωρίς την ταλαιπωρία ενός χειρουργείου και τις ουλές που αυτή αφήνει.